Vào học

Nội Dung Khoá Học:

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ GIAO DỊCH FOREX

 1. Hiểu luật chơi
 2. Mở tài khoản giao dịch
 3. Hướng dẫn sử dụng TradingView để phân tích và quản lý lệnh
 4. Chọn khung thời gian và cặp tiền giao dịch
 5. Quản lý vốn & rủi ro

II. CÁC MẪU HÌNH NẾN & MÔ HÌNH GIÁ QUAN TRỌNG NHẤT

 1. Nến nhấn chìm tăng
 2. Nến nhấn chìm giảm
 3. Nến sao hôm
 4. Nến sao mai
 5. Mô hình hai đáy
 6. Mô hình hai đỉnh

III. KEYLEVEL QUAN TRỌNG

 1. Keylevel quan trọng là gì?
 2. Xác định Keylevel quan trọng
 3. Lọc nhiều Keylevel quan trọng

IV. CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG

 1. Cách thị trường di chuyển
 2. Sự hợp lưu của các khung thời gian
 3. Phân tích các khung thời gian để tìm hợp lưu

V. HIỂU VỀ MOMENTUM & FIBONACCI 

 1. Momentum
 2. Fibonacci

VI. THỜI ĐIỂM VÀO LỆNH HOÀN HẢO

A. Vào lệnh khi xu hướng hồi kết thúc

 1. Lý thuyết
 2. Thực hành 1
 3. Thực hành 2
 4. Thực hành 3
 5. Thực hành 4

B. Vào lệnh khi với mô hình giá tiếp diễn

 1. Lý thuyết
 2. Thực hành 1
 3. Thực hành 2
 4. Thực hành 3
 5. Thực hành 4

C. Vào lệnh khi thị trường đảo chiều

 1. Lý thuyết
 2. Thực hành 1
 3. Thực hành 2
 4. Thực hành 3
 5. Thực hành 4

VII. TÂM LÝ LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG

 1. Trading chỉ là bài toán xác xuất. Hãy bỏ ngay tâm lý đánh bạc và trả thù thị trường
 2. Biết dừng đúng lúc, biết đủ là đủ
 3. Tìm niềm vui trong giao dịch

VIII. TỔNG KẾT

 1. Nếu bạn muốn dừng lại, hãy nghĩ đến lý do mà bạn bắt đầu

Trả lời