Tư duy phản biện trong giao dịch Forex

Tư duy phản biện là một kỹ năng hết sức quan trọng trong bất kỳ lĩnh vực nào. Từ học tập, nghiên cứu đến công việc. Trong giao dịch tài chính nói chung và giao dịch ngoại hối (Forex) nói riêng, tư duy phản biện được xem như là một người cố vấn trong việc phân tích và đưa ra quyết định vào lệnh.

Tư duy phản biện là gì? Đó là cách chúng ta đặt ra những câu hỏi để tìm hiểu về một vấn đề nào đó. Từ việc đặt câu hỏi đó, chúng ta sẽ đi được đến tận các ngóc ngách của sự việc. Qua đó, chúng ta hiểu tường tận bản chất của sự việc đó.

Đối với việc giao dịch ngoại hối. Tư duy phản biện giúp ta có cái nhìn đa chiều về đồ thị giá và đưa ra được phân tích chính xác hơn, loại bỏ tính chủ quan lên mỗi giao dịch.

Thông thường, khi nhìn vào đồ thị, ta thường phân tích và nhìn nhận theo một chiều. Chẳng hạn như nếu bạn cho rằng thị trường đang tăng thì mặc nhiên bạn sẽ áp lên suy nghĩ đặt là thị trường tăng và chỉ tìm kiếm những setup cho giao dịch mua. Trong trường hợp này, giao dịch của bạn mang nặng tính chủ quan.

Việc áp dụng tư duy phản biện vào việc phân tích sẽ cho bạn cái nhìn khách quan và đa chiều hơn. Thay vì áp đặt và nhận định thị trường tăng. Bạn hãy thử phân tích và nhìn nhận thị theo xu hướng thị trường giảm. Đặt ra các câu hỏi và từ đó loại bỏ dần các yếu tố áp đặt chủ quan. Khi loại bỏ được các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến việc phân tích, bạn sẽ có những setup giao dịch chất lượng hơn.

Vì thế, trong quá trình phân tích giao dịch, hãy áp dụng tư duy phản biện để nâng cao chất lượng giao dịch, để tăng xác suất và tỉ lệ thắng. Nếu làm được, bạn sẽ có lợi nhuận ổn định trên thị trường này.

Trả lời