Tips 3: Hướng dẫn giao dịch sau khi có tin mạnh

Chào bạn,

Sau khi tin tức ra thường giá sẽ di chuyển rất mạnh và không tôn trọng các vùng hỗ trợ, kháng cự cũng như cấu trúc vào thời điểm đó của thị trường. Việc này sẽ khiến trader bị mất phương hướng và không biết phải giao dịch như thế nào.

Bài học này mình hướng dẫn bạn cách giao dịch sau khi có tin tức ra qua đó bạn sẽ biết được phải xử lý thế nào với tình huống này.

Mời bạn theo dõi video nội dung bài học: