Tip#8: Hướng dẫn lập kế hoạch giao dịch hàng ngày để cân bằng giữa trading và cuộc sống

Chào bạn!

Video này mình hướng dẫn bạn một “Tip” cách lập Kế hoạch giao dịch để làm sao có thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc trading hàng ngày.