Supply and Demand (Vùng cung và Vùng cầu)

Hello anh em!

Chào mừng anh em đến với series kiến thức giao dịch Forex theo phương pháp Smart Money Concept (SMC). Kiến thức vốn rất rộng và mỗi người có một quan niệm tương đối là khác nhau. Vì vậy, trong khả năng và hiểu biết của mình, tôi sẽ hướng dẫn anh em một cách dễ hiểu nhất với đầy đủ ví dụ minh hoạ từ dạng biểu đồ dạng đường đến biểu đồ thực chiến.

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn anh em kiến thức về:

  1. Supply & Demand
  2. Mitigation (Khai thác vùng cung cầu)

Các kiến thức về:

  1. Sự mất cân bằng (Inefficiency – IFC)
  2. Sự thay đổi tính chất của đường giá (Change of Character – CHoCH)

thì tôi sẽ tách thành 2 bài riêng biệt để giải thích cặn kẽ giúp anh em dễ hiểu nhất nhé.

A. SUPPLY AND DEMAND (VÙNG CUNG VÀ VÙNG CẦU)

Anh em có thể hiểu nôm na là: Supply và Demand (Vùng cung và Vùng cầu) là vùng mà ở đó giá được đẩy đi một cách mạnh và nhanh (vì ở vùng này có rất nhiều lệnh giao dịch đã được đặt sẵn) qua đó tạo ra sự mất cân bằng (Inefficiency – IFC) và sự phá vỡ cấu trúc (Break of Structure – BoS) hoặc sự thay đổi tính chất của đường giá (Change of Character – CHoCH).

Tóm lại anh em cần chú ý: Để có một vùng Supply hoặc Demand tốt phải đáp ứng được 3 tiêu chí sau:

  • Giá được đẩy đi một cách nhanh và mạnh.
  • Tạo ra sự mất cân bằng (IFC)
  • Tạo ra sự phá vỡ cấu trúc (BoS) hoặc sự thay đổi tính chất của đường giá (CHoCH).

Ví dụ:

Ví dụ: Supply Zone

Ví dụ: Demand zone

B. MITIGATION (KHAI THÁC VÙNG CUNG CẦU)

Anh em có thể hiệu đại khái là: Mitigation có thể hiểu nôm na là vùng cung hoặc vùng cầu đã bị khai thác hay chưa (mitigated: đã bị khai thác; unmitigated: chưa bị khai thác).

Khi giá chạm vào một vùng cung hoặc vùng cầu chưa bị khai thác (unmitigated supply/demand zone) thì vùng cung hoặc vùng cầu đó trở thành vùng cung hoặc vùng cầu đã bị khai thác (mitigated supply/demand zone).

Những vùng unmitigated supply/demand này sẽ là vùng chốt lời (take profit – TP) sau khi CHoCH hoặc vùng vào lệnh trong một xu hướng tiếp diễn (continuation).

Ví dụ về Continuation:

  • Vào lệnh ở vùng unmitigated demand và take profit ở vùng unmitigated supply.
  • Vào lệnh ở vùng unmitigated supply và take profit ở vùng unmitigated demand.

Ví dụ về CHoCH:

Trên đây là kiến thức về Supply and Demand, Mitigation. Anh em tập nhìn chart và xác định cho quen nhé. Chỗ nào anh em chưa hiểu comment ở dưới bài này. Tôi sẽ cố gắng giải đáp cho anh em. Hẹn anh em ở bài tiếp theo.

>> Bài tiếp: Inefficiency (IFC – Sự mất cân bằng)

Trả lời