Sự quan trọng của việc ghi Nhật ký giao dịch

Việc ghi “Nhật ký giao dịch” dường như là một công việc nhàm chán nhất mà một trader thực hiện. Tuy nhiên chính công việc nhàm chán này là là một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự thành công của một trader. Vì sao lại như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

1. Ghi nhật ký giao dịch giúp trader ghi nhớ và rút ra các bài học và kinh nghiệm giao dịch

 

Trả lời