GIAO DỊCH FOREX THEO PHƯƠNG PHÁP SMART MONEY CONCEPT (SMC)

Lộ trình học Smart Money Concepts

Xác định cấu trúc timeframe H4

Xác định cấu trúc timeframe M15

Xác định Internal Structure

Giải thích thêm về Internal Structure

CHoCH là gì? Kiến thức về CHoCH

Flip là gì? Hướng dẫn sử dụng flip

Các ví dụ về flipzone

Hướng dẫn vào lệnh ở timeframe nhỏ

Bí quyết tìm vùng demand & supply

Strong/weak high & low

Bí quyết tăng xác suất thắng cho entry

Demand & Supply - Phần 1

Demand & Supply - Phần 2

Dừng ngay thói quen xấu này

Tips on Demand & Supply

Nhận biết supply/demand không giữ được giá

Hướng dẫn phân tích đa khung thời gian

Vào lệnh khi không có tín hiệu CHoCH

Kiến thức về BOS và CHOCH

Phân biệt "Inducement" và "Liquidity"

Vào lệnh timeframe GIÂY an toàn

Xử lý khi thị trường nhiễu

Thế nào là vùng supply/demand có giá trị

Phương pháp giao dịch Order Block

7 bài học giúp bạn giao dịch tốt hơn

Kiên nhẫn + Kỷ luật = Thành công