Quản lý rủi ro – Yếu tố quan trọng nhất của một trader thành công

Đúng vậy, để tồn tại và kiếm được tiền trên thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng, việc “Quản lý rủi ro” chính là yếu tố quan trọng nhất.

Nếu không có một kế hoạch quản lý rủi ro tốt mà chiến lược giao dịch của bạn chỉ thuần dựa trên các keylevel, các chỉ báo, các mẫu hình… thì chiến lược giao dịch đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Bất kỳ chiến lược giao dịch nào đều được xây dựng trên nền tảng các nguyên tắc quản lý rủi ro tốt, ở đó số tiền thua tối đa cho phép trên mỗi giao dịch và tỉ lệ rủi ro được kiểm soát và quản lý. Lợi nhuận có thể luôn lớn hơn 1/2.

Bạn không cần phải đúng trong tất cả các giao dịch. Lợi nhuận trong các giao dịch thành công phải lớn hơn các thua lỗ. Việc áp dụng đúng các nguyên tắc quản lý rủi ro sẽ dẫn bạn đến sự thành công bền vững.

____________
Ví dụ dưới đây cho thấy một kịch bản thực tế của bất kỳ hệ thống giao dịch nào được áp dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro:

Tiền cọc: 10,000$
Rủi ro trên mỗi giao dịch là -1% (hoặc -100$)

Tổng số lệnh:
4 lệnh thắng = +14%
10 lệnh thua = -10%

Tổng: +4% (hoặc + 400$)

Từ ví dụ trên, mặc dù chỉ có 30% số lệnh mang lại lợi nhuận, bạn vẫn có lãi.

Việc học và thiết lập các nguyên tắc, quy tắc quản lý rủi ro sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định lâu dài.

Trả lời