ORDER BLOCK - THE BEST TRADING STRATEGY

  • Order Block là phương pháp giao dịch dựa theo hành vi của các tổ chức tài chính lớn như các ngân hàng, quỹ đầu tư. Đây được xem là phương pháp giao dịch tốt nhất cho các nhà  giao dịch cá nhân (retail trader). 
  • Order Block cũng còn được gọi là phương pháp giao dịch với Supply Zone và Demand Zone (Vùng cung và Vùng cầu). Phương pháp giao dịch này cho bạn được tỉ lệ thắng cao (R:R).
  • Lưu ý: Để đạt được hiệu quả học tập tốt nhất, bạn nên hoàn thành lần lượt từng bài học rồi mới chuyển sang bài tiếp theo. Let’s get started!

>> THAM GIA KHOÁ HỌC “TRADE FOR LIVING” <<

Bài 1: Order Block - Không còn thua lỗ

bai-1-dau-tu-chung-khoan-1

Bài 2: Cách xác định cấu trúc thị trường

mo-hinh-gia

Bài 3: Hướng dẫn xác định Order Block

trader-1

Bài 4: Bí mật giao dịch với Order Block

photo1629994639680-16299946397981762517710.jpg

Bài 5: Chọn Order Block nào?

co-phieu-2

Bài 6: Lướt sóng với Order Block

pic-1

Bài 7: Sự mất cân bằng - Imbalance

man-791049_640

Bài 8: Discount & Premium Pricing

mua-chung-khoan

Bài 9: Quản lý rủi ro giao dịch

quan-ly-rui-ro-2