Làm sao để có những setup giao dịch chất lượng?

Giao dịch nhiều chưa chắc đã mang lại nhiều lợi nhuận mà nhiều khi giao dịch quá mức (over trading) còn khí cho trader mất nhiều hơn được. Vậy làm sao để có được những setup giao dịch chất lượng? Làm sao để giao dịch ít nhưng vẫn mang lại lợi nhuận cao? Bạn thử tham khảo một số ý kiến của mình xem sao nhé.