Cái giá của sự thành công

Mỗi sự thành công đều có một sự đánh đổi. Mỗi sự thành công đều có một cái giá của nó.

Xác định cái giá của thành công và sẵn sàng chi trả nó.

Bởi vì không có gì xứng đáng lại miễn phí cả. Và hãy nhớ rằng phần lớn các chi phí tài chính không có nhãn giá hữu hình. Sự bấp bênh, nghi ngờ và hối hận là những mức chi phí phổ biến trong thế giới tài chính. Chúng thường đáng để bạn chi trả. Nhưng bạn phải nhìn nhận chúng là mức phí (một cái giá đáng để trả đổi lại bạn có được thứ tốt đẹp hơn) thay vì nhìn nhận chúng là một mức phạt (một mức án phạt mà bạn cần phải tránh né).

Chấp nhận sai lầm. Tôn thờ chỗ trống cho sai lầm.

Một khoảng trống giữa những gì có thể xảy ra trong tương lai và điều bạn cần xảy ra trong tương lai để mang lại hiệu quả chính là điều trao cho bạn sức chịu đựng, và sức chịu đựng chính là thứ tạo ra phép màu tích luỹ qua thời gian.

Chừa chỗ cho sai lầm thường giống như một hàng rào bảo thu, nhưng nếu nó giữ bạn ở lại với trò chơi thì nó sẽ mang lại lợi nhuận gấp nhiều lần cho bạn.

Bạn nên yêu thích rủi ro bởi vì nó xứng đáng qua thời gian.

Nhưng bạn nên có chút hoang tưởng về rủi ro mang tính huỷ hoại thời gian bởi nó ngăn không cho bạn chấp nhận những rủi ro sẽ mang lại kết quả tốt qua thời gian trong tương lai.

Trả lời