Cách nghĩ không thiên lệch tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn

Không theo một lối suy nghĩ duy nhất, giữ cân bằng thật tốt và suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau.

Cách thức suy nghĩ của những người lạc quan có một đặc trưng quan trọng. Đó chính là “suy nghĩ không thiên lệch, không câu nệ, không bị bó buộc”.

Chẳng hạn như cho dù có thất bại trong công việc, những người lạc quan cũng không bao giờ nghĩ rằng “mình không còn tương lai nữa”. Thay vào đó, họ có thể nghĩ theo nhiều hướng tích cực hơn như là “thất bại này không đáng là gì cả”, “ai mà chả có thất bại, mình không phải là người quá đặc biệt”, “lần tới mình sẽ làm tốt hơn”, “thất bại lần này cho mình một bài học lớn trong cuộc sống”

Chính vì họ có thể suy nghĩ một cách linh hoạt, mềm dẻo giống như nước, thế nên họ không bị bó buộc chỉ vào một lối suy nghĩ duy nhất. Họ có thể khéo léo thay đổi tâm trạng của bản thân, bước lên phía trước, hướng về tương lai.

Trong các ngôn của người Do Thái có câu, “Hiền nhân là những người có thể thay đổi tư duy cực kỳ linh hoạt, thay đổi bản thân và hướng về một tương lai tốt hơn”.

Hiền nhân trong câu nói trên ám chỉ những người lạc quan. Bởi lẽ những người lạc quan có đầu óc, lối suy nghĩ mềm dẻo, linh hoạt giống như nước vậy. Vì thế, họ có thể cân bằng tốt và có thể suy nghĩ theo nhiều hướng.

Kết quả cuối cùng là họ có thể nhìn nhận tình huống buồn bã, u sầu dưới góc nhìn lạc quan, biết vươn lên và tiền về phía trước, về phía tương lai tốt đẹp hơn.

Trả lời