Bí kíp bắt đỉnh đáy Forex cực kỳ hiệu quả

Bắt đúng đỉnh và đúng đáy luôn mang lại lợi nhuận cực cao và một cảm giác cực kỳ phấn khích đối với tất cả các trader.

Vậy làm sao để bắt được đỉnh và đáy của các con sóng trong giao dịch Forex? Bạn hãy thử tham khảo một số kinh nghiệm sau nhé:

  • Chú ý: Để xem hình ảnh rõ nét hơn, bạn hãy nhấp chuột phải vào hình, chọn “Mở hình ảnh trong tab mới” nhé.

1. Hiểu về sóng

Để bắt đỉnh đáy thì ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu về sóng tăng (để bắt đỉnh) và sóng giảm (để bắt đáy) thôi nhé.

a. Sóng tăng:

– Sóng tăng hình thành khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước. Xem hình minh họa dưới đây:

– Sóng giảm hình thành khi giá tạo các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước. Xem hình minh họa dưới đây:

Vậy dấu hiệu nào để nhận biết con sóng tăng đã kết thúc và con sóng giảm bắt đầu hình thành và khi nào con sóng giảm kết thúc và con sóng tăng bắt đầu hình thành. Chúng ta cùng xem phần tiếp theo nhé.

2. Tín hiệu bắt đỉnh, bắt đáy

a. Tín hiệu bắt đỉnh:

– Chúng ta chỉ bắt đỉnh khi có tín hiệu của con sóng giảm bắt đầu hình thành. Vậy khi nào con sóng tăng kết thúc và con sóng giảm bắt đầu hình thành. Đó là khi con sóng hồi đã phá đáy dẫn đến đỉnh cao nhất của con sóng tăng. Sau khi giá đã phá vỡ đáy của con sóng tăng trước đó, giá có khả năng sẽ tạo đỉnh thấp hơn đỉnh trước. Thường con sóng hồi này sẽ hồi về 1) đáy của con sóng tăng trước; 2) đỉnh của con sóng tăng trước. Chúng ta canh tín hiệu ở 2 vùng này để vào lệnh. Xem hình dưới:

b. Tín hiệu bắt đáy:

– Chúng ta chỉ bắt đáy khi có tín hiệu của con sóng tăng bắt đầu hình thành. Vậy khi nào con sóng giảm kết thúc và con sóng tăng bắt đầu hình thành. Đó là khi con sóng hồi đã phá đỉnh tạo ra đáy thấp nhất của con sóng giảm. Sau khi giá đã phá vỡ đỉnh của con sóng giảm trước đó, giá có khả năng sẽ tạo đỉnh cao hơn đỉnh trước. Thường con sóng hồi này sẽ hồi về 1) đỉnh của con sóng giảm trước; 2) đáy của con sóng giảm trước. Chúng ta canh tín hiệu ở 2 vùng này để vào lệnh. Xem hình dưới:

3. Một số ví dụ bắt đỉnh

Ví dụ 1: Trong hình này mình vẽ các đường thẳng trên nền giá để các bạn dễ nhìn nhé. Hình dưới mình sẽ bỏ các đường giá để các bạn nhìn rõ sự vận động của giá hơn.

Trả lời