Bạn có chịu được sự hành hạ của thị trường?

Sự hành hạ của thị trường” – một cụm từ khi nhắc đến thì mỗi trader chúng ta chắc hẳn đều sởn da gà. Ngài thị trường hẳn là có sở thích hành hạ các trader kể là mới hay cũ. Vậy sự hành hạ của thị trường khủng khiếp đến thế nào? Bạn có thể chịu được bao lâu? Việc này có ảnh hưởng gì đến thành công của một trader?

 

Trả lời