Bài 3: Thị trường chứng khoán di chuyển như thế nào?

Cũng giống như các thị trường tài chính khác, thị trường chứng khoán cũng di chuyển theo ba giai đoạn (pha).

  • Pha tăng (uptrend – bullish)
  • Pha giảm (downtrend – bearish)
  • Pha đi ngang hay tích luỹ (sideway)

Chúng ta cùng xem một số ví dụ cho 3 giai đoạn này của thị truòng chứng khoán nhé.

Biểu đồ cổ phiếu ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu)

Cổ phiếu SSI (Công ty chứng khoán SSI)

Trên đây là các ví dụ về các giai đoạn của thị trường chứng khoán. Điều quan trọng nhất là làm sao để nhận biết khi nào thị trường bước và pha tăng, pha giảm và đi ngang để chúng ta tham gia giao dịch. Chúng ta sẽ tìm hiểu các tín hiệu bắt đầu, kết thúc pha tăng, pha giảm và pha tích luỹ ở bài học tiếp theo.

Trả lời