7 bài học quan trọng mình nhận ra sau 2 năm thua lỗ Forex

Sau gần 2 năm bơi cùng thua lỗ trong thị trường Forex đến khi có được lợi nhuận ổn định, mình đã đúc rút ra 7 bài học quan trọng dưới đây. Mình tin rằng, bạn sẽ tránh được thua lỗ và rút ngắn thời gian đến thành công với những gì mình chia sẻ.

Bài học thứ 1: Chấp nhận thua lỗ

Chấp nhận thua lỗ không trả thù thị trường sau mỗi lệnh thua

Bài học thứ 2: Đừng vội vã

Không nhảy vào tất cả các cơ hội mà bạn nhìn thấy. Không FOMO

Bài học thứ 3: Nghiên cứu và làm chủ cấu trúc thị trường

Để biết bạn đang đứng ở đâu khi chuẩn bị mở vị thế giao dịch.

Bài học thứ 4: Ít tốt hơn nhiều

Không cần phải tham gia thị trường mỗi ngày. Chờ đợi 1 cú trade theo đúng plan để có RR tốt. Tiết kiệm phí giao dịch, tránh căng thẳng

Bài học thứ 5: Quản lý rủi ro

Vô cùng quan trọng để bạn tồn tại trên thị trường Forex và có lợi nhuận ổn định. Vũ khí duy nhất để bạn chiến đấu với thị trường

Bài học thứ 6: Không nhìn vào số tiền lời lỗ khi lệnh đang mở

Thói quen xấu này sẽ làm bạn bị căng thẳng, thường chốt lãi sớm và cắt lỗ sớm. Chỉ quản lý lệnh theo cấu trúc thị trường việc còn lại để market làm việc. Tâm lý chi phối đến 90% sự thành công với Forex

Bài học thứ 7: Ghi nhật ký giao dịch

Thói quen quan trọng mà mỗi trader phải rèn luyện. Nhật ký giao dịch giúp bạn hiểu vì sao lệnh này thua, vì sao thắng. Những mẫu hình mang lại lệnh thắng nhiều. Những thói quen xấu cần từ bỏ

Trả lời