[31/8/2021] Một ngày tuyệt vời!

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 8. Tháng của những ca khúc về mùa thu lãng mạn. Thời gian của tháng tháng tám dường như cũng chậm lại. Có thể cũng khiến cho tần suất giao dịch chậm theo ^_^.

Hôm nay, buổi sáng mở biểu đồ thấy có thể có những setup đẹp. Tổng kết ngày mình đã vào 2 lệnh. Thật may mắn cả 2 lệnh đều Win với tỉ lệ R:R là 3:1. Tổng cộng được 6R ngày hôm nay. Kết quả tuyệt đấy chứ. Chào đón tháng 9 với hy vọng thành công hơn nữa.

Lệnh 1: Cặp GBPUSD timeframe 1M

Lệnh 2: Cặp GBPUSD timeframe M1

Trả lời